Danische Glockenmuseum
Over Lerte Kapelle
Dk-6560 Sommersted
Dansk Klokkemuseum | Over Lerte Kirke | Farrisvej 12 | Dk-6560 Sommersted
Telf.: +45 7542 3873 | mail: info@klokkemuseum.dk

Kontakt til Klokkemuseet
Navn/Namen:
Telf. nr.:
E-mail: